הוראות לחדרי ועידה

הוראות להפעלת חדרי לימוד כיתתיים IP

פתיחת חדרי הועידה מתבצעת ב3 שלבים

שלב א'

יש לשלוח מייל לכתובת m0723181818@gmail.com ולבקש חיבור לחדרי ועידה חיצוניים.

לצורך כך תתבקשו למלא טופס ועדת רבנים לחדרי לימוד כיתתיים.

לאחר מכן יפתחו לכם גישה להקמת החדרים בשלוחות לפי מספר סידורי.
שימו לב זמן ההקמה מוגבל ל24 שעות בלבד

שלב ב'

יש לפתוח את הקישור לחדרים לפי ההוראות בסרטון ההדרכה שתקבלו למייל.

ניתן לצפות בסרטון כאן.
יש לחזור על הפעולה עבור כל חדר בנפרד.

המספר צריך להיות מספר המערכת ואחריו מספר החדר לימוד, 

למשל: עם מספר המערכת הוא 083760100 מספר החדר ועידה של כיתה א' 1 יהיה 837601001
ושל כיתה א 2 יהיה 837601002, וכן הלאה.

שלב ג'

יש לשלוח את מספרי החדרים שפתחתם, ואת מספרי המנהלים של כל חדר (מנהל אחד לחדר) למייל של שירות הלקוחות.
את המספרים יש לשלוח בקובץ אקסל עם שלושה עמודות.
עמודה ראשונה המספר הסידורי של החדר, העמודה השנייה מספר המנהל בלי 0 בהתחלה ובלי מקפים, והעמודה השלישית הסיסמא הטלפונית המבוקשת לקו. שימו לב: חובה לכתוב בנושא המייל:
"מספרים סידוריים לחדרי ועידה"
כעבור מספר שעות החדרים יפתחו ותוכלו להתחיל למסור שיעור בחדרי הועידה.

הפעלת החדר על ידי מנהל החדר

כשנכנסים לחדר שומעים הקלטה: לשמיעת השידור החי הקישו 1 לשמיעת שידורים קודמים הקישו 2

 

1. לכל חדר יש מנהל אחד המוגדר במערכת שיכול לפתוח את החדר, ולהפעיל את השידור.

2. המספר הסידורי של החדר הוא גם סיסמת החדר (אם לא ביקשתם סיסמא אחרת בהקמה), במידה ומישהו אחר רוצה להפעיל את החדר.

3. להפעלת החדר יש להיכנס לתוך השלוחה המוגדרת כועידה במערכת, ולהקיש על המקש במידה והמספר שלו מזוהה כמנהל הוא יוכל להפעיל את החדר בשלוחה 3, אם לא הוא יתבקש להקיש סיסמא.

4. על מנת שאחרים יוכלו לדבר בחדר על מנהל החדר להקיש 0 בעת השידור, אם המנהל לא יקיש 0 המשתתפים לא יוכלו להשתתף בועידה.

5. לאחר שהמנהל הקיש 0 כל מי שמעוניין לדבר צריך גם הוא להקיש 0 על מנת לבטל את ההשתקה של המכשיר שלו, לאחר שהמשתתף סיים לדבר, הוא יכול ללחוץ 0 פעם נוספת ולהשתיק את עצמו בחזרה.

6. מנהל המעוניין להשתיק את כולם יכול ללחוץ על 0 כך שכולם יושתקו מיידית.

7. על מנת למחוק הקלטה דרך הטלפון יש להיכנס לשלוחה 2 בתוך החדר ולהקיש על 0 בעת שמיעת ההודעה, לאחר מכן יש לפעול לפי ההוראות.

8 על מנת לצפות בהקלטות, להוריד או למחוק דרך האתר, יש להיכנס לקישור הזה (כניסה לניהול מערכת) ולהכניס את השם משתמש והסיסמא.

9. הוספנו פיתוח חדש – בהקשה על 2 המנהל חוסם כניסה לחדר למי שלא נמצא בחדר כעת, כלומר כל מי שינסה להיכנס לחדר אחרי שהמנהל לחץ 2 לא יקבל גישה.

10. בזמן שידור חי כל מי שנכנס לחדר שומע הודעה "כעת יש שידור פעיל להאזנה לשיעור הקישו 1 כעת".

11. ניתן להיכנס לשלוחת הועידה לפני תחילת השידור וללחוץ 5 להמתנה לשידור.